Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự

Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự
Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
Số trang: 291 trang
Giá tiền: 145.000 đ
Xuất bản: 8/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thủ tục thi hành án dân sự là những quy định của pháp luật thi hành án dân sự về trình tự thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, để đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động thi hành án dân sự với chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự, cá nhân, cơ quan tổ chức khác có liên quan, nhằm đảm bảo hiệu lực thi hành bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác, bảo vệ một cách hiệu quả quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

  Cuốn sách Pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự gồm 10 chương, phân tích, làm rõ các vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự, đề cập, đánh giá các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự hiện hành. Đây là tài liệu hữu ích đối với bạn đọc, đặc biệt là học viên trong các cơ sở đào tạo luật, cũng như những người hoạt động thực tiễn liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ