Loading...

Phật giáo với vấn đề an sinh xã hội (Sách chuyên khảo)

Phật giáo với vấn đề an sinh xã hội (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
Số trang: 332 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 01-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba chương:
  Chương 1: An sinh xã hội và những yếu tố tác động đến hoạt động an sinh xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  Chương 2: Hoạt động an sinh xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: thực trạng và một số vấn đề đặt ra;
  Chương 3: Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh an sinh xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.
  Qua đó, góp phần làm sáng tỏ thêm những đóng góp của Phật giáo trong công tác an sinh xã hội. Cuốn sách là tài liệu quý cho các nhà nghiên cứu về tôn giáo cũng như bạn đọc quan tâm về Phật giáo trong hoạt động an sinh xã hội hiện nay.
  Bạn đọc có thể tham khảo, nghiên cứu nội dung cuốn sách tại Thư viện Quốc gia.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ