Phật giáo với vấn đề an sinh xã hội (Sách chuyên khảo)

Phật giáo với vấn đề an sinh xã hội (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
Số trang: 332 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 01-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba chương:
  Chương 1: An sinh xã hội và những yếu tố tác động đến hoạt động an sinh xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  Chương 2: Hoạt động an sinh xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: thực trạng và một số vấn đề đặt ra;
  Chương 3: Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh an sinh xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.
  Qua đó, góp phần làm sáng tỏ thêm những đóng góp của Phật giáo trong công tác an sinh xã hội. Cuốn sách là tài liệu quý cho các nhà nghiên cứu về tôn giáo cũng như bạn đọc quan tâm về Phật giáo trong hoạt động an sinh xã hội hiện nay.
  Bạn đọc có thể tham khảo, nghiên cứu nội dung cuốn sách tại Thư viện Quốc gia.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ