Phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • phathuy1Tác giả: PGS. TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)

  Số trang: 188 trang

  Giá tiền: 28.000đ

  Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của nhân dân trong cách mạng với những sáng tạo độc đáo của Người, cũng như mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Nhiều công trình đã được công bố dưới dạng sách, báo hoặc các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành và trên các trang web điện tử. Tuy nhiên, nói về giá trị lý luận và thực tiễn của vấn đề nêu trên trong công cuộc đổi mới của đất nước thì chưa có một công trình nghiên cứu nào có quy mô thực sự.

  Trên cơ sở trình bày một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho dân, cuốn sách Phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh giúp bạn đọc hiểu rõ vai trò quyết định của nhân dân trong lịch sử, về nhu cầu, lợi ích thiết thực của nhân dân, cũng như quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các nguồn lực vốn có trong dân: nguồn lực của cải, tài chính, nguồn lực sức lao động, nguồn lực trí tuệ; luận giải quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các giải pháp liên quan đến nhận thức, chính sách, thiết chế, thể chế, giáo dục nhằm phát huy các nguồn lực của nhân dân trong xây dựng và chấn hưng dân tộc; thực trạng phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho dân trong quá trình đổi mới ở nước ta; mục tiêu và những giải pháp phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Nội dung cuốn sách gồm hai chương:

  Chương I: nghiên cứu những nội dung cơ bản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy nguồn lực của dân làm lợi cho dân, đồng thời đưa ra những đánh giá tổng quan về các giá trị và điều kiện để phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Chương II: đề ra các giải pháp chủ yếu nhằm vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho dân trong công cuộc đổi mới hiện nay.

  Ngọc Huệ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ