Phát triển công nghiệp văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Sách chuyên khảo)

Phát triển công nghiệp văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Kim Liên
Số trang: 240 trang
Giá tiền: 101.000 đ
Xuất bản: Tháng 01/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về công nghiệp văn hóa, nghệ thuật biểu diễn; phân tích, đánh giá thực trạng về phát triển ngành công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Trên cơ sở đó, cuốn sách làm rõ những vấn đề đặt ra, dự báo xu hướng vận động và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường đại học, cao đẳng, các nhà nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 1.000.000 đ
  Tác giả: Hồ Sơn Đài (Chủ biên)
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ