Phát triển nhân lực du lịch tại Đà Nẵng đến năm 2030 (Sách chuyên khảo)

Phát triển nhân lực du lịch tại Đà Nẵng đến năm 2030 (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Lê Thị Thanh Huyền
Số trang: 280 trang
Giá tiền: 86.000 đ
Xuất bản: Tháng Qúy I/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách nghiên cứu trực tiếp lực lượng lao động đang tham gia hoạt động trong ngành du lịch tại Đà Nẵng ở nhiều khía cạnh, cung cấp những thông tin, số liệu cụ thể về sự phát triển của lĩnh vực này như: số lượng lao động theo giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn; dự báo nhu cầu tuyển dụng,… Đồng thời, cuốn sách cũng đã phân tích các ưu điểm, chỉ ra những điểm tồn tại và đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển nhân lực du lịch - nhân tố quan trọng góp phần phát triển ngành du lịch Đà Nẵng lên một nấc thang mới vào giữa thế kỷ XXI.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ