Phát triển nhân lực du lịch tại Đà Nẵng đến năm 2030 (Sách chuyên khảo)

Phát triển nhân lực du lịch tại Đà Nẵng đến năm 2030 (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Lê Thị Thanh Huyền
Số trang: 280 trang
Giá tiền: 86.000 đ
Xuất bản: Tháng Qúy I/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách nghiên cứu trực tiếp lực lượng lao động đang tham gia hoạt động trong ngành du lịch tại Đà Nẵng ở nhiều khía cạnh, cung cấp những thông tin, số liệu cụ thể về sự phát triển của lĩnh vực này như: số lượng lao động theo giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn; dự báo nhu cầu tuyển dụng,… Đồng thời, cuốn sách cũng đã phân tích các ưu điểm, chỉ ra những điểm tồn tại và đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển nhân lực du lịch - nhân tố quan trọng góp phần phát triển ngành du lịch Đà Nẵng lên một nấc thang mới vào giữa thế kỷ XXI.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trịnh Gia Ban
  Giá tiền: 317.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ