Phát triển nhanh và bền vững: Kinh nghiệm thành công của thế giới và định hướng chính sách của Việt Nam trong điều kiện mới (Sách chuyên khảo)

Phát triển nhanh và bền vững: Kinh nghiệm thành công của thế giới và định hướng chính sách của Việt Nam trong điều kiện mới (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Nguyễn Thanh Trọng (Đồng chủ biên)
Số trang: 323 trang
Giá tiền: 176.000 đ
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Từ việc mô tả khái quát bức tranh nghiên cứu ở Việt Nam và quốc tế về chính sách phát triển bền vững ở một số quốc gia điển hình trên thế giới và Việt Nam, các tác giả cuốn chuyên khảo Phát triển nhanh và bền vững: Kinh nghiệm thành công của thế giới và định hướng chính sách của Việt Nam trong điều kiện mới đã tiến hành nghiên cứu những thành công phát triển nhanh và bền vững của quốc tế và cả những bài học không thành công của các nước, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm về chính sách, cơ chế và điều kiện để vận dụng vào Việt Nam và đề xuất những chính sách nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam. Nghiên cứu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về lý luận và thực tiễn trong điều kiện mới và đặc biệt là chuẩn bị cho việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030. Cuốn sách tập trung làm rõ phát triển bền vững dưới ba lĩnh vực: bền vững về kinh tế; bền vững về xã hội; bền vững về tài nguyên và môi trường.

  Nội dung sách là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp nhà nước KX-04 do PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Nguyễn Thanh Trọng và các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Kinh tế luật - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Mục tiêu chung mà cuốn sách này hướng đến là nghiên cứu xác lập những luận cứ khoa học của sự phát triển nhanh và bền vững; kinh nghiệm về chính sách, cơ chế và điều kiện mà một số nước trên thế giới đã thành công trong việc phát triển nhanh và bền vững; đề xuất những chính sách nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong điều kiện mới, góp phần xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ