Phát triển văn hóa nghề của học sinh, sinh viên các trường cao đẳng công nghiệp hiện nay

Phát triển văn hóa nghề của học sinh, sinh viên các trường cao đẳng công nghiệp hiện nay
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
Số trang: 160 trang
Giá tiền: 48.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

  Phần thứ nhất: Thực chất và tính quy luật phát triển văn hóa nghề của học sinh, sinh viên các trường cao đẳng công nghiệp;

  Phần thứ hai: Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với phát triển văn hóa nghề của học sinh, sinh viên các trường cao đẳng công nghiệp hiện nay;

  Phần thứ ba: Những giải pháp cơ bản phát triển văn hóa nghề của học sinh, sinh viên các trường cao đẳng công nghiệp hiện nay.

  Qua đó, góp phần làm sáng tỏ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển văn hóa nghề của học sinh, sinh viên các trường cao đẳng công nghiệp.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Đức Liêm – Ninh Xuân Thao (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng, PGS.TS. Lương Khắc Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu Văn hóa – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thiện - GS.TS. Từ Thị Loan (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Rebecca Prince - Ruiz, Joanna Atherfold Finn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Nguyễn Cao Đức (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ