Phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay
Tác giả: TS. Ngô Thị Tuyết Mai
Số trang: 168 trang
Giá tiền: 31.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Việt Nam là một nước nông nghiệp với khoảng 70% dân số sống ở nông thôn, gần 60% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong thời gian qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nông nghiệp nước ta đã đạt được nhiều thành tích to lớn, không những bảo đảm được an ninh lương thực mà còn dư thừa để xuất khẩu, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động. Do vậy, việc bảo đảm phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, phát triển hàng nông sản xuất khẩu ở nước ta trong thời gian qua vẫn chưa thật bền vững. Do đó, việc đánh giá đúng thực trạng tăng trưởng hàng nông sản xuất khẩu, trên cơ sở đó tìm ra hướng đi và những giải pháp phù hợp nhằm góp phần tạo ra động lực mới cho phát triển bền vững hàng nông sản trong giai đoạn mới là hết sức cần thiết.

  Nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia -  Sự thật xuất bản cuốn Phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

  Cuốn sách cung cấp nhiều nội dung liên quan đến vấn đề phát triển bền vững như: tổng quan về lý thuyết phát triển bền vững, những vấn đề lý luận và thực tiễn, sự cần thiết phải phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu, kinh nghiệm của một số nước trong khu vực cũng như đánh giá thực trạng chung về phát triển bền hàng nông sản xuất khẩu của nước ta hiện nay, trên cơ sở đó cuốn sách cũng có những dự báo và đưa ra những quan điểm và giải pháp nhằm phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Cơ sở lý luận về phát triển bền vững và sự cần thiết phải phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

  Chương II: Thực trạng phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

  Chương III: Dự báo, quan điểm và giải pháp phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

  Cuốn sách là những vấn đề gợi mở giúp các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và những ai quan tâm có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ