Phát triển bền vững kinh tế - xã hội các thành phố theo hướng hiện đại

Phát triển bền vững kinh tế - xã hội các thành phố theo hướng hiện đại
Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Số trang: 348 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong hơn hai thập kỷ qua, trên thế giới, vấn đề phát triển bền vững được đặc biệt quan tâm và trở thành yêu cầu tất yếu đối với phát triển của toàn cầu. Ở nước ta, theo quan điểm phát triển nhanh và bền vững theo hướng hiện đại sớm được Đảng và Nhà nước đặt ra và đã trở thành một chủ trương nhất quán trong lãnh đạo quản lý, điều hành tiến trình phát triển của đất nước. Đảng và Nhà nước ta cũng đã có những cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững theo hướng hiện đại trong nhiều diễn đàn quốc tế để bảo đảm có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

  Vì thế, vấn đề phát triển bền vững theo hướng hiện đại đã trở thành mục tiêu cốt lõi đối với nhiều quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng trong quá trình đổi mới. Đối với các thành phố lớn ở nước ta thì vấn đề phát triển bền vững sẽ góp phần lớn quyết định thành công của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để phục vụ bạn đọc tìm hiểu vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Phát triển bền vững kinh tế - xã hội các thành phố theo hướng hiện đại của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. Cuốn sách tập hợp các bài viết của Hội thảo khoa học Phát triển bền vững kinh tế - xã hội các thành phố theo hướng hiện đại của các viện nghiên cứu của 4 thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đã Nẵng và Cần Thơ phối hợp tổ chức.

  Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của nước ta nói chung và các thành phố nói riêng; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí và định hướng, các bước đi, mô hình, giải pháp cho các thành phố thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng hiện đại; hướng tới sự phát triển bền vững.

  Cuốn sách gồm bốn phần:

  Phần thứ nhất: Một số vấn đề về phát triển bền vững kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại đối với Thủ đô Hà Nội

  Phần thứ hai: Một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

  Phần thứ ba: Vài nét về phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đà Nẵng

  Phần thứ tư: Vài nét về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với Thành phố Cần Thơ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ