Phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 2020 - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 2020 - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận

 • Tác giả: PGS.TS. Trần Hậu - PGS.TS. Đoàn Minh Huấn (đồng chủ biên)

  Số trang: 383

  Giá: 62.000đ

  Khi xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng ý thức rõ hơn quyền lợi của mình, thì việc thụ hưởng dịch vụ xã hội chính là thước đo trực tiếp việc bảo đảm quyền con người trong xã hội, đồng thời là thước đo sự phát triển và tiến bộ xã hội. Đối với người dân, những gì họ được thụ hưởng từ hệ thống dịch vụ xã hội sẽ giúp họ cảm thụ tính ưu việt của xã hội đó.

  Ở nước ta, phát triển và quản lý phát triển dịch vụ xã hội đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc thu hút sự quan tâm của người dân và ngay cả các nhà quản lý, bởi hệ thống dịch vụ xã hội của chúng ta còn tồn tại không ít nghịch lý, việc phát triển và quản lý phát triển dịch vụ xã hội chưa tương xứng với sự phát triển và tăng trưởng kinh tế, chính sách phát triển dịch vụ xã hội thiếu đồng bộ, bất cập và hạn chế thể hiện cả trong chính sách chung và chính sách đối với từng loại hình dịch vụ xã hội cụ thể, mà nguyên nhân sâu xa của những hạn chế đó là do thiếu những luận cứ khoa học làm cơ sở vững chắc cho các việc hoạch định các chính sách quản lý và phát triển dịch vụ xã hội.

  Với mục đích bước đầu tìm hiểu loại hình dịch vụ xã hội này đang phát triển ở nước ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 2020 - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tập thể các nhà khoa học, do PGS.TS. Trần Hậu và PGS.TS. Đoàn Minh Huấn đồng chủ biên. Đây là kết quả của đề tài khoa học cấp nhà nước Dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 2020 - Định hướng và giải pháp phát triển.

  Trong cuốn sách, các tác giả đã luận giải bản chất kinh tế - xã hội của dịch vụ xã hội, cơ sở lý luận của phát triển dịch vụ xã hội, phân loại dịch vụ xã hội và chức năng của dịch vụ xã hội đối với sự phát triển xã hội ở nước ta; làm rõ vai trò và giới hạn của các chủ thể nhà nước và ngoài nhà nước trong tham gia tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội; phân tích kinh nghiệm phát triển dịch vụ xã hội ở một số nước trên thế giới; phân tích thực trạng phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta và những vấn đề đang đặt ra hiện nay; đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển dịch vụ xã hội và đổi mới quản lý phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 2020.

  Giao Linh

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thiện - GS.TS. Từ Thị Loan (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Rebecca Prince - Ruiz, Joanna Atherfold Finn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Nguyễn Cao Đức (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ