Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào - Lý luận và thực tiễn

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào - Lý luận và thực tiễn
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Số trang: 176 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hội thảo lý luận lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào được tổ chức vào tháng 7-2015 tại Hà Nội với chủ đề “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào - Lý luận và thực tiễn”. Cuộc hội thảo lần này có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra vào thời điểm hai Đảng đang tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc vào đầu năm 2016.

  Cuốn sách Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào - Lý luận và thực tiễn gồm những bài phát biểu của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước của hai nước Việt Nam - Lào về 10 chuyên đề cốt yếu, quan trọng, cần thiết nhất của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gồm: Đảng lãnh đạo phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bản chất, đặc trưng của nền kinh tế thị trường, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường; giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường; xây dựng Đảng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 17.400 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
  Giá tiền: 282.000 đ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: 190.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ