Phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới

Phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới
Tác giả: TS. Phạm Thị Túy (Chủ biên)
Số trang: 252 trang
Giá tiền: 47.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cho đến nay, ở nước ta các nghiên cứu cơ bản, hoàn thiện về sự phối hợp điều tiết nhà nước trong giải quyết các vấn đề quốc tế nói chung và trong khủng hoảng kinh tế thế giới nói riêng còn ít, trong khi Việt Nam đã và đang trong quá trình hội nhập quốc tế.

  Nhằm góp phần giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới.

  Cuốn sách xác định rõ những căn cứ khoa học của việc hình thành sự phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới, phân tích nội hàm quan niệm, bản chất, hình thức biểu hiện, đặc trưng, vai trò của nhà nước và điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng, sự cần thiết phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước, phương thức phối hợp điều tiết kinh tế và cơ chế thực hiện phối hợp điều tiết kinh tế. Cuốn sách cũng đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng của sự phối hợp này. Từ đó đưa ra những dự báo về phương thức phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước, phân tích khả năng hình thành một phương thức mới trong việc phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới và một số vấn đề đặt ra đối với việc hình thành và vận hành phương thức phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước.

  Cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Cơ sở khoa học của việc hình thành sự phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới

  Chương II: Thực trạng phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới

   Chương III: Khuynh hướng phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới và những vấn đề đặt ra

  Cuốn sách không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận, phương pháp luận mà còn mang tính thực tiễn sâu sắc, góp phần giải quyết một trong những vấn đề đang được cả thế giới quan tâm.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ