Phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm chủ trì, tham dự hội nghị, hội thảo khoa học

Phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm chủ trì, tham dự hội nghị, hội thảo khoa học
Tác giả: Thượng tướng, PGS. TS. Nguyễn Văn Thành (Chủ biên), GS.TS. Fredmund Malik, TS. Nam Nguyễn
Số trang: 150 trang
Giá tiền: 78.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách đề cập những phương pháp, kỹ năng của diễn giả trong hội nghị, hội thảo khoa học; kỹ năng, kinh nghiệm chủ trì hội nghị, hội thảo khoa học; kỹ thuật trình bày PowerPoint trong hội nghị, hội thảo khoa học để đạt hiệu quả cao nhất. Phần phụ lục giới thiệu phương pháp, kỹ năng chuẩn bị, điều hành cuộc họp, viết báo cáo; giới thiệu phương pháp luận Đồng hợp Malik. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp các nhà khoa học, cán bộ quản lý, nghiên cứu sinh, sinh viên,… dù ở cương vị người chủ trì, đại biểu dự hay diễn giả tại hội nghị, hội thảo khoa học thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.  

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ