Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới

Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới
Tác giả: PGS. TS. Trương Minh Dục
Số trang: 460 trang
Giá tiền: 120.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tây Nguyên là một vùng lãnh thổ tự nhiên nằm ở địa thế hiểm yếu, có hành lang tự nhiên thông với các nước bạn Lào, Campuchia và duyên hải miền Trung, có tài nguyên thiên nhiên phong phú và nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Đây là vùng địa bàn cư trú của cư dân thuộc hầu hết các tộc người trong cả nước, trong đó có 12 tộc người tại chỗ. Vì vậy, Tây Nguyên là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng nhiều mặt về chính trị, an ninh, quốc phòng trong quá trình phát triển đất nước.

   Cuốn sách Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới  của PGS. TS. Trương Minh Dục sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về quan hệ tộc người đầy sôi động ở Tây Nguyên.

  Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm sáu chương:

  Chương I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quan hệ tộc người.

  Chương II: Các nhân tố tác động đến quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới.

  Chương III:  Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên về không gian sinh tồn và trong lĩnh vực kinh tế.

  Chương IV:  Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong lĩnh vực văn hóa.

  Chương V: Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong lĩnh vực chính trị và an ninh.

  Chương VI: Quá trình tộc người và một số kinh nghiệm xây dựng quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ