Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới

Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới
Tác giả: PGS. TS. Trương Minh Dục
Số trang: 460 trang
Giá tiền: 120.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tây Nguyên là một vùng lãnh thổ tự nhiên nằm ở địa thế hiểm yếu, có hành lang tự nhiên thông với các nước bạn Lào, Campuchia và duyên hải miền Trung, có tài nguyên thiên nhiên phong phú và nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Đây là vùng địa bàn cư trú của cư dân thuộc hầu hết các tộc người trong cả nước, trong đó có 12 tộc người tại chỗ. Vì vậy, Tây Nguyên là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng nhiều mặt về chính trị, an ninh, quốc phòng trong quá trình phát triển đất nước.

   Cuốn sách Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới  của PGS. TS. Trương Minh Dục sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về quan hệ tộc người đầy sôi động ở Tây Nguyên.

  Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm sáu chương:

  Chương I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quan hệ tộc người.

  Chương II: Các nhân tố tác động đến quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới.

  Chương III:  Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên về không gian sinh tồn và trong lĩnh vực kinh tế.

  Chương IV:  Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong lĩnh vực văn hóa.

  Chương V: Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong lĩnh vực chính trị và an ninh.

  Chương VI: Quá trình tộc người và một số kinh nghiệm xây dựng quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ