Quan hệ phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế (Sách chuyên khảo)

Quan hệ phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa (Chủ biên)
Số trang: 399 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách chuyên khảo Quan hệ phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế do PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa làm chủ biên đã cung cấp thêm luận cứ và đề xuất một số giải pháp để tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong thời gian tới gắn với bối cảnh kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập ngày nay như: tiếp tục đổi mới tư duy về mối quan hệ và phương thức giải quyết mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất thích ứng với điều kiện kinh tế thị trường; phát triển lực lượng sản xuất và đảm bảo sự tương thích giữa các thành tố trong lực lượng sản xuất; hoàn thiện quan hệ sản xuất gắn với đảm bảo sự tương thích giữa các yếu tố cấu thành quan hệ sản xuất;…

  Cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: Lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Phần thứ hai: Biểu hiện và những vấn đề đặt ra của mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam thời kỳ đổi mới. Phần thứ ba: Bối cảnh mới, quan điểm và những giải pháp chính sách chủ yếu nhằm tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt Nam theo yêu cầu của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
  Giá tiền: 350.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Châu Hoàng Thân
  Giá tiền: 116.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - GS. Fredmund Malik - TS. Nam Nguyễn
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ