Quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam

Quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam
Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
Số trang: 326 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 11/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực to lớn của đất nước. Các nguồn thu từ đất là động lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vai trò quan trọng trong việc cân đối ngân sách. Các chính sách kinh tế đất và việc huy động nguồn thu từ đất cho phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần tích cực trong quản lý nhà nước về đất đai, trở thành nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhiều địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, vai trò quản lý nhà nước về kinh tế đất và các chính sách kinh tế đất ở nước ta vẫn còn những hạn chế, là nguyên nhân cơ bản làm thất thoát nguồn thu, tạo nên những bất cập trong công tác quản lý đất đai.

  Cuốn sách chuyên khảo Quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam  do GS.TS. Hoàng Văn Cường làm chủ biên, đề cập những vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước về kinh tế theo cơ chế thị trường trong điều kiện sở hữu toàn dân về đất đai, khai thác nguồn thu từ đất, kinh nghiệm của các nước trên thế giới về quản lý kinh tế đất, điều tiết giá trị gia tăng, và bài học rút ra cho Việt Nam; đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giá đất, chính sách kinh tế trong quản lý đất đai, chính sách và công cụ thuế, phí, lệ phí trong quản lý nhà nước về kinh tế đất, quản lý nhà nước về thị trường quyền sử dụng đất, quản lý hệ thống thông tin kinh tế đất…

  Qua đó nhóm tác giả đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý kinh tế đất, khai thác nguồn thu từ đất theo cơ chế thị trường với những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 về quản lý và sử dụng công cụ giá đất theo cơ chế thị trường; quản lý và sử dụng công cụ thuế đất theo cơ chế thị trường; hoàn thiện chính sách giao đất, cho thuê đất, thu hồi và bồi thường khi thu hồi đất, đảm bảo phân chia hài hòa lợi ích giữa các bên và tăng cường nguồn thu từ đất; hoàn thiện quản lý hệ thống thông tin về kinh tế đất; sửa đổi các công cụ, chính sách pháp luật tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam trong thời gian tới.

  Cuốn sách là tài liệu chuyên khảo hữu ích, giúp các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu về vấn đề quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diane Coyle
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ