Quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
Số trang: 366 trang
Giá tiền: 145.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ là vấn đề được nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm vì nó tiềm ẩn nguy cơ lớn dẫn đến tham nhũng trong đó có Việt Nam. Cuốn sách chuyên khảo Quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay do TS. Trương Quốc Việt và TS. Lý Thị Huệ đồng chủ biên, là một công trình nghiên cứu hệ thống về quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay trong điều kiện xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ diễn biến khá phức tạp, khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức đã lạm dụng quyền hạn, chức năng của mình trong thực thi công vụ để tư lợi. Nội dung cuốn sách làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng, quan điểm và giải pháp tăng cường quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay; cung cấp những luận chứng và luận cứ khoa học có giá trị tham khảo cho các cơ quan có thẩm quyền nhằm cụ thể hóa quan điểm, chủ trương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, xây dựng hệ thống hành chính tinh gọn, trong sạch, hiện đại, kiến tạo, phục vụ nhân dân. Đây là tài liệu tham khảo cho thực tiễn hoạt động thực thi công vụ hiện nay ở Việt Nam, phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy môn học liên quan đến khoa học chính trị, ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, ngành quản lý công, quản lý nhà nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, TS. Vũ Văn Hậu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 248.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Văn phòng Chủ tịch nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ