Quản lý nhà nước thị trường bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp

Quản lý nhà nước thị trường bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp
Tác giả: TS. Nguyễn Điển
Số trang: 299 trang
Giá tiền: 83.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai đô thị lớn nhất nước và cũng là trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu của cả nước. Sự phát triển của thị trường bất động sản Thành phố trong tổng thể sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố ảnh hưởng quan trọng đến nền kinh tế - xã hội nói chung cũng như thị trường bất động sản nói riêng của đất nước. Chính vì vậy, việc phân tích thực trạng, chỉ ra những hạn chế, bất cập của thị trường bất động sản Thành phố, tìm ra những giải pháp, hướng đi mới trong điều tiết, quản lý nhà nước để thị trường bất động sản Thành phố phát triển lành mạnh, hiệu quả là một việc làm có ý nghĩa.

  Xuất phát từ yêu cầu đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Quản lý nhà nước thị trường bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp (Sách chuyên khảo). Nội dung kết cấu cuốn sách gồm bốn chương: Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản; Thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Định hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách này là một tài liệu tham khảo hữu ích cung cấp cho bạn đọc quan tâm đến thị trường bất động sản.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ