Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp
Tác giả: TS. Trần Thị Cẩm Thanh
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: TS. Trần Thị Cẩm altThanh

  Cuốn sách Quản trị doanh nghiệp được TS. Trần Thị Cẩm Thanh biên soạn trên cơ sở tham khảo các giáo trình, sách tham khảo, các báo và tạp chí. Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản hiện đại về khởi sự kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế thị trường ở dạng đơn giản, dễ hiểu bằng cách gần như mỗi khái niệm, mỗi ý tưởng được trình bày thông qua các ví dụ, gợi ý. Ngoài ra, một số tình huống giả định cũng được đưa vào để minh họa những bước đi tuần tự trong việc khởi sự một công việc kinh doanh, và giới thiệu một số tấm gương người thực việc thực từ các sách báo đã công bố. Đồng thời, cuối mỗi chương, cuốn sách đều đưa ra những câu hỏi cả về lý thuyết và trắc nghiệm để độc giả tự củng cố kiến thức của mình.


        Trong cuốn sách tác giả đã giới thiệu tổng quan về quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng quản trị cần thiết của các nhà quản trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã tập trung trình bày một số vấn đề quan trọng trong quản trị doanh nghiệp như: phát hiện cơ hội kinh doanh; lập kế hoạch marketing; các lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp; kế hoạch về vốn khởi sự kinh doanh và lợi nhuận; về vị trí, vai trò, các lợi thế và bất lợi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế thị trường.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị đối với những tổ chức, cá nhân muốn làm kinh doanh, đang hoạt động trong lĩnh vực truyền bá tri thức và thúc đẩy công việc kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh phi thành thị với quy mô nhỏ và vừa.

  Cuốn sách gồm 164 trang, giá 32.000đ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ