Tác giả: Dương Xuân Đống
Giá tiền: 99.000 đ
Tác giả: PGS. TS. NGND. Nguyễn Bá Dương
Giá tiền: 98.000 đ
Tác giả: Vũ Khoan
Giá tiền: 94.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Đảng ủy - Chỉ huy Lữ đoàn đặc công Hải quân 126
Giá tiền: 60.000 đ
Tác giả: Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thắng
Giá tiền: 70.000 đ
Tác giả: Đại tá, PGS. TS. Trần Đăng Bộ - Thượng tá, TS. Hoàng Văn Phai (Đồng Chủ biên)
Giá tiền: 48.000 đ
Tác giả: Bộ Ngoại giao
Giá tiền: 188.000 đ
Tác giả: Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu
Giá tiền: 36 đ
Tác giả: UBND Tỉnh Kon Tum - Ban liên lạc tù chính trị
Giá tiền: 110.000 đ
Tác giả: Trần Mai Hạnh
Giá tiền: 152.000 đ
Tác giả: GS. Vũ Dương Ninh
Giá tiền: 106.000 đ
« 2 3 4 5 6 »