Quy hoạch không gian biển: Mục tiêu phát triển Kinh tế biển xanh, bền vững (Mô hình bờ Tây Vịnh Bắc Bộ)

Quy hoạch không gian biển: Mục tiêu phát triển Kinh tế biển xanh, bền vững (Mô hình bờ Tây Vịnh Bắc Bộ)
Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - GS. Fredmund Malik - TS. Nam Nguyễn
Số trang: 171 trang
Giá tiền: 98.000 đ
Xuất bản: 9/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Quy hoạch không gian Biển - Mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bền vững của tập thể các nhà khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện, sâu sắc, khúc chiết, hướng đến mục tiêu trả lời các câu hỏi: Quy hoạch không gian biển là gì? Nội dung và lợi ích của hoạt động quy hoạch không gian biển quốc gia? Giữa quy hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh chúng ta phải làm gì? trong thế kỷ XXI được coi là “Thế kỷ của Đại dương”.

  Với cách tiếp cận mới, chủ yếu sử dụng nguồn tư liệu quốc tế, cuốn sách đã phân tích, trình bày hết sức ngắn gọn, cô đọng những nội dung cốt yếu xung quanh nội hàm “Quy hoạch không gian biển” để cung cấp cho bạn đọc những nhận thức đúng về một vấn đề đang rất được quan tâm hiện nay. Đặc biệt, cuốn sách lựa chọn mô hình nghiên cứu điển hình - một phương pháp nghiên cứu khoa học đặc trưng của các công trình và mô hình quốc tế, đã mang lại cho bạn đọc những nhận thức cụ thể, thiết thực, mà ở đây là mô hình bờ Tây vịnh Bắc Bộ chủ yếu thuộc địa bàn hai địa phương là thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Cuốn sách sử dụng nhiều hộp thông tin, bảng, biểu đồ... được trình bày đẹp, tạo ấn tượng, thu hút bạn đọc học tập, tham khảo và tìm hiểu, góp phần cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn để các ngành tư vấn và thực hiện chức năng nhiệm vụ, thực hiện mục tiêu của Chính phủ trong quản trị biển vùng bờ và đại dương của quốc gia.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diane Coyle
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ