Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam - Dấu ấn 2021

Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam - Dấu ấn 2021
Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
Số trang: 155 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng Quý I/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là bức tranh chân thực đa sắc màu, khẳng định những thành tựu quan trọng, toàn diện, nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, giới thiệu khái quát với bạn bè quốc tế về những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã gặt hái được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm 3 phần: Phần I: Những thành tựu quan trọng, toàn diện, nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước; Phần II: Vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam; Phần III: Tầm nhìn và khát vọng Việt Nam. Cuốn sách giúp bạn đọc thấy một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, một đất nước năng động, phát triển, tự tin hội nhập, có vị thế, uy tín trên trường quốc tế, một quốc gia có môi trường ổn định, an ninh và an toàn dù bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp cùng với những biến động của khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng do những tác động của đại dịch Covid-19. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 187.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, TS. Vũ Văn Hậu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Vũ Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 248.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
  Giá tiền: 121.000 đ