Loading...

Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam

Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam
Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
Số trang: 140 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng Qúy I/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là bức tranh chân thực đa màu sắc, khẳng định những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; tầm nhìn và khát vọng của dân tộc Việt Nam trong tương lai.

  Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần:

  Phần thứ nhất: Những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước;

  Phần thứ hai: Vị thế và uy tín của Việt Nam;

  Phần thứ ba: Tầm nhìn và khát vọng Việt Nam.

  Qua đó, cung cấp cho bạn đọc những thông tin, tư liệu có giá trị tham khảo tốt về tình hình đất nước, uy tín, vị thế của Việt Nam sau 75 năm giành được độc lập, tự do và sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ