Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO

Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO
Tác giả: TS. Đoàn Duy Khương (chủ biên)
Số trang: 248 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại. Công cuộc đổi mới của Việt Nam từ 1986 đến nay là phù hợp xu thế đó, chúng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh hội nhập nền kinh tế quốc tế với phương châm: đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại với tinh thần Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập, phát triển. Ngày 7-11-2006, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Từ đây Việt Nam trở thành thành viên WTO và tham gia đầy đủ các định chế kinh tế toàn cầu. WTO là sân chơi lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn. Cơ hội thị trường có từ việc gia nhập WTO luôn đi liền với những thách thức lớn của việc xóa bỏ hàng rào thuế quan cũng như các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ đối với các doanh nghiệp.

  Cuốn sách Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO là công trình nghiên cứu của Viện Phát triển doanh nghiệp do TS. Đoàn Duy Khương chủ biên. Với 248 trang, cuốn sách là những nhận định, đánh giá về thành công cũng như những thách thức sau gần bảy năm Việt Nam gia nhập WTO, những tác động của hội nhập kinh tế nói chung và đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó, cuốn sách nêu những khuyến nghị và dự báo cho cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn, vững vàng hơn, khai thác một cách hiệu quả các cơ hội WTO mang đến, đề xuất với Chính phủ và các nhà hoạch định chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn trong các giai đoạn tiếp theo cũng như tiến hành các thỏa thuận thương mại quốc tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ