Sự biến đổi những giá trị xã hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Sự biến đổi những giá trị xã hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ biên)
Số trang: 184 trang
Giá tiền: 33.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2014
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập trung phân tích về giá trị xã hội truyền thống và vai trò của nó trong đời sống xã hội, thực trạng biến đổi các giá trị xã hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.Đồng thời, các tác giả cũng đưa ra một số giải pháp nhằm kế thừa và phát huy các giá trị xã hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây.

  Cuốn sách gồm 3 chương:

  - Chương I: Giá trị xã hội truyền thống và vai trò của nó trong đời sống xã hội

  - Chương II: Thực trạng biến đổi những giá trị xã hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

  - Chương III: Một số giải pháp nhằm kế thừa và phát huy những giá trị xã hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

   

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đoàn Triệu Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hoàng Đăng Quang - PGS.TS. Vũ Thanh Sơn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 338.000 đ
  Tác giả: Michael Zweig
  Giá tiền: 328.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Vũ Ngọc Khánh
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý và ThS. Lê Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. NGND. Hà Minh Đức
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Minh Hải
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 339.000 đ