Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Nguyễn Cao Đức (Đồng Chủ biên)
Số trang: 591 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 5 chương, nhận diện bức tranh toàn cảnh đa dạng, phức tạp và khó nắm bắt trong thực tại, cũng như tương lai của sức mạnh mềm văn hóa Vệt Nam trong quan hệ quốc tế. Từ kinh nghiệm và bài học quốc tế sâu sắc, nhóm tác giả đưa ra những dự báo xu hướng phát triển sức mạnh mềm văn hóa đến năm 2030 và giải pháp phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam. Cuốn sách là tài lệu quý, mang đến cho độc giả những suy tư và khơi gợi nhiều cảm xúc trong cuộc hành trình đi tìm câu trả lời làm thế nào để chuyển hóa nguồn lực mềm văn hóa thành sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Đức Liêm – Ninh Xuân Thao (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng, PGS.TS. Lương Khắc Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu Văn hóa – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thiện - GS.TS. Từ Thị Loan (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Rebecca Prince - Ruiz, Joanna Atherfold Finn
  Giá tiền: Liên hệ