Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Đặng Văn Luận
Số trang: 230 trang
Giá tiền: 77.000 đ
Xuất bản: Tháng 7/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách góp phần làm sáng tỏ thêm các khái niệm về khoa học, công nghệ, tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại, gia đình; phân tích sự tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam; phân tích đánh giá thực trạng tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay; đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đoàn Triệu Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hoàng Đăng Quang - PGS.TS. Vũ Thanh Sơn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 338.000 đ
  Tác giả: Michael Zweig
  Giá tiền: 328.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Vũ Ngọc Khánh
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý và ThS. Lê Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. NGND. Hà Minh Đức
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Minh Hải
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 339.000 đ