Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với phát triển nông nghiệp Việt Nam

Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với phát triển nông nghiệp Việt Nam
Tác giả: TS. Nguyễn Từ (Chủ biên)
Số trang: 260 trang
Giá tiền: 37.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong những năm gần đây, toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế được các nhà nghiên cứu và hoạt động thực tiễn thế giới và Việt Nam rất quan tâm. Nội dung chủ yếu của toàn cầu hóa hiện nay là toàn cầu hóa về kinh tế, thực chất là hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội.

  Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng đem lại những biến đổi sâu sắc, đạt được những thành tựu trên nhiều mặt. Đó là những thành tựu về thu hút vốn đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ gen, công nghệ chế biến… vào sản xuất. Đặc biệt, sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu lao động diễn ra mạnh mẽ theo hướng tích cực đã tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất và nông dân chủ động tiếp cận với thị trường, nắm bắt những cơ hội mới để khai thác, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, đạt giá trị kinh tế cao, góp phần vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

  Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, nông nghiệp nước ta còn gặp nhiều khó khăn. Việc hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đặt ra cho nông nghiệp Việt Nam những thử thách rất gay gắt và trên nhiều mặt như sản xuất nhỏ, phân tán, lạc hậu, năng suất, chất lượng sản phẩm thấp, công nghệ lạc hậu…

  Cuốn sách Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với phát triển nông nghiệp Việt Nam của tập thể tác giả do TS. Nguyễn Từ chủ biên là một trong những công trình nghiên cứu về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế trong ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng, với mong muốn góp phần vào việc phát triển nông nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.

  Cuốn sách gồm ba phần, không chỉ đề cập đến những vấn đề khái quát về hội nhập kinh tế quốc tế, các hiệp định thương mại khu vực và toàn cầu liên quan đến nông nghiệp nói chung và đến ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng; những ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển nông nghiệp Vietj Nam trong thời gian qua, mà còn nêu lên quan điểm và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nền nông nghiệp nước ta trong thời gian tới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
  Giá tiền: 350.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Châu Hoàng Thân
  Giá tiền: 116.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - GS. Fredmund Malik - TS. Nam Nguyễn
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ