Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Số trang: 0 trang
Giá tiền: 65.000 đ
Xuất bản: Tháng 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chi bộ là đơn vị lãnh đạo và chiến đấu của Đảng cơ sở, là nơi gắn liền Đảng với quần chúng, nơi vận động và tổ chức quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nơi phản ánh kịp thời những ý kiến, kinh nghiệm và nguyện vọng của đảng viên và quần chúng lên cấp trên. Chi bộ còn là nơi trực tiếp quản lý đảng viên, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực công tác của đảng viên, là nơi kết nạp và sàng lọc đảng viên, nơi đào tạo cán bộ cho Đảng, nơi xuất phát để cử ra cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt”; “Đảng mạnh là do chi bộ mạnh”; “Chi bộ là hạt nhân của Đảng”...; đồng thời Người chỉ rõ: “Chi bộ do chi ủy lãnh đạo; các đảng viên chịu sự lãnh đạo của chi ủy”. Bí thư chi bộ là người đứng đầu chi ủy, giữ vai trò hạt nhân đoàn kết của chi bộ. Do đó, để phát huy vai trò của chi bộ, thật sự là “nền móng” của Đảng ở cơ sở, cần phải nâng cao trách nhiệm, năng lực của bí thư chi bộ và chi ủy.

  Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của công tác đảng trong Khối, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (lưu hành nội bộ).

  Nội dung cuốn tài liệu gồm 6 bài, bao gồm những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc thực hiện nghiệp vụ công tác đảng trên các lĩnh vực: tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, văn phòng, đồng thời cập nhật các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương Đảng, những kinh nghiệm từ thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối.

  Bài 1: Giới thiệu khái quát về Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

  Bài 2: Công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; nhiệm vụ của chi ủy và công tác của bí thư chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

  Bài 3: Công tác tư tưởng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

  Bài 4: Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

  Bài 5: Công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

  Bài 6: Công tác văn phòng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

  Nội dung tài liệu bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; cập nhật các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương Đảng; những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Khối, do vậy đây là cẩm nang có giá trị và ý nghĩa trong việc thực hiện nghiệp vụ công tác đảng đối với bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 760.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ