Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương (Xuất bản lần thứ hai)

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên); PGS.TS. Đặng Khắc Ánh - TS. Vũ Thanh Xuân (Đồng chủ biên)
Số trang: 456 trang
Giá tiền: 154.000 đ
Xuất bản: Tháng 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được chia làm 02 phần chính. Phần I gồm 03 chuyên đề, giới thiệu các kiến thức chung về: nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp sở; phân cấp quản lý hành chính nhà nước theo ngành và lĩnh vực ở địa phương; các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực ở địa phương. Phần II gồm 08 chuyên đề, tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo, quản lý như: kỹ năng quản lý nhân sự; kỹ năng quản lý tài chính; kỹ năng kiểm tra, thanh tra ngành, lĩnh vực ở địa phương; kỹ năng phân công, ủy quyền; kỹ năng ban hành và tổ chức thực hiện quyết định; kỹ năng xây dựng, phát triển văn hóa công vụ; kỹ năng đối thoại, tiếp công dân và quan hệ với truyền thông; kỹ năng sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý.

  Bên cạnh đó, cuốn sách cung cấp Phụ lục gồm 05 chuyên đề báo cáo thực tế và 05 chuyên đề báo cáo kinh nghiệm.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ