Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, Tập I: Kiến thức nâng cao

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, Tập I: Kiến thức nâng cao
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
Số trang: 630 trang
Giá tiền: 275.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 10 chuyên đề kiến thức nâng cao được thiết kế theo cấu trúc “mở”, gắn liền với thực tiễn hoạt động của công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Cuốn sách là tài liệu hữu ích, nhằm trang bị, nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ, nhiệm vụ cho đối tượng bồi dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa, phù hợp với xu thế phát triển khoa học quản lý công.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trịnh Gia Ban
  Giá tiền: 317.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ