Loading...

Tài liệu hỏi - đáp Dự thảo các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng (Dùng cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân)

Tài liệu hỏi - đáp Dự thảo các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng (Dùng cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 146 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu trúc gồm 04 phần, trình bày những vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của Dự thảo các văn kiện dưới hình thức câu hỏi và trả lời. Cuốn sách là tài liệu hữu ích, góp phần giúp hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ