Tài liệu nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, khoá X

Tài liệu nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, khoá X
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •      Cuốn sách do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, cung cấp toàn văn Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và tài liệu nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết.

        Nghị quyết được ban hành bởi Đảng ta đã xác định lĩnh vực văn học nghệ thuật là nền tảng tinh thần của xã hội, là một bộ phận rất quan trọng và tinh tế của văn hoá, có các chức năng nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ, giải trí, giao tiếp, tổ chức và điều chỉnh xã hội... Văn học, nghệ thuật là sức mạnh, vũ khí sắc bén, phương thức độc đáo của công tác tư tưởng trong việc xây dựng tình cảm, nếp nghĩ, nếp sống của con người. Qua đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình văn học, nghệ thuật từ khi đổi mới (1986), đặc biệt là từ Đại hội IX của Đảng tháng 4-2001 đến nay, Nghị quyết chỉ ra những thành tựu, ưu điểm và những bất cập, yếu kém, chỉ ra những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống văn học, nghệ thuật để từ đó đề xuất những nội dung mới trong mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các chủ trương lớn, các giải pháp cơ bản, đột phá, khả thi cho sự phát triển văn học, nghệ thuật từ nay đến năm 2020. Sách gồm 68 trang, giá 5.500đ.

                                                                                                          GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ