Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc

Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc
Tác giả: (Báo Nhân dân tuyển chọn)
Số trang: 548 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc (Báo Nhân dân tuyển chọn) là cuốn sách có giá trị tư tưởng và chỉ đạo thực tiễn sâu sắc, tập hợp ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị, tổ chức, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cung cấp quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và cách nhìn mới sâu sắc, đầy tâm huyết của người đứng đầu Đảng và Nhà nước; đồng thời, chọn lọc một số bài viết, ý kiến của các nhà nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo, quản lý và bạn đọc trên cả nước tập trung phân tích làm rõ cũng như bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao giá trị tư tưởng được thể hiện trong các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

  Cuốn sách là tài liệu quý, góp phần truyền tải tư tưởng chỉ đạo của Đảng kịp thời đến cán bộ, đảng viên, đã giúp các đại biểu dự Đại hội XIII thấy rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của mình khi vinh dự được tham gia quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, góp phần vào thành công của Đại hội XIII của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ