Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 614 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các bài tham luận tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí” do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

  Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

  Phần thứ nhất: Xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí là yếu tố có ý nghĩa quyết định và bảo đảm báo chí Việt Nam xứng đáng với vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, là diễn đàn của nhân dân;

  Phần thứ hai: Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

  Qua đó, phản ánh khá đầy đủ, chân thực về công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí trong tình hình hiện nay. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ