Loading...

Tập hợp lực lượng trong thế kỷ XXI: Xu hướng, tác động và đối sách của Việt Nam

Tập hợp lực lượng trong thế kỷ XXI: Xu hướng, tác động và đối sách của Việt Nam
Tác giả: TS. Lê Hải Bình (Chủ biên)
Số trang: 356 trang
Giá tiền: 99.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách kết cấu gồm 03 chương:

  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của tập hợp lực lượng trên thế giới và khu vực;

  Chương 2: Xu hướng tập hợp lực lượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương;

  Chương 3: Tác động của các xu thế tập hợp lực lượng ở châu Á - Thái Bình Dương trong 5-10 năm tới và đối sách của Việt Nam.

  Qua đó, độc giả sẽ được tiếp cận vấn đề từ góc độ lý luận đến thực tiễn, thông qua việc các tác giả hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về các đặc điểm của hình thái tập hợp lực lượng, sau đó soi rọi vào thực trạng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trên cơ sở đó, cuốn sách phân tích các xu hướng tập hợp lực lượng ở khu vực trong tương lai, đặc biệt tập trung vào các xu hướng mới đáng chú ý, chủ yếu xoay quanh điều chỉnh quan hệ với các nước lớn, nhất là Trung Quốc và Mỹ, chỉ ra những tác động, ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ của xu hướng tập hợp lực lượng mới đối với Việt Nam, từ đó đưa ra kiến nghị về đối sách của Việt Nam nhằm ứng phó hiệu quả với vấn đề mới đặt ra.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ