Thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam dưới góc nhìn chuyên sâu về tài chính và pháp luật

Thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam dưới góc nhìn chuyên sâu về tài chính và pháp luật
Tác giả: Quách Minh Trí
Số trang: 211 trang
Giá tiền: 71.000 đ
Xuất bản: 1/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thực tiễn cho thấy hành vi thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung luôn thường trực, nếu không được kiểm soát hiệu quả bởi những công cụ chính sách, pháp luật sẽ gây ra những hệ lụy to lớn cho hệ thống tài chính và kinh tế - xã hội của quốc gia. Tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán năm 2019 đã khẳng định, thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là hành vi bị nghiêm cấm; trách nhiệm pháp lý đối với hành vi này được ghi nhận tại các văn bản pháp luật liên quan như: Luật Chứng khoán năm 2019, Bộ luật Dân sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, dường như các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành chưa đáp ứng khả năng kiểm soát, ngăn ngừa hiệu quả đối với hành vi thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Bởi trên thực tế công tác xử lý hành vi này của cơ quan quản lý nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, một số quy định về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi này phát sinh nhiều điểm bất cập, vướng mắc gây khó khăn trong việc nhận diện hành vi, điều tra và truy cứu trách nhiệm pháp lý; các hành vi trục lợi trên thị trường chứng khoán sẽ trở thành thách thức không nhỏ đối với Việt Nam trong việc kiến tạo thị trường chứng khoán tập trung trong sạch, minh bạch, ổn định, bền vững và trở thành kênh huy động vốn hàng đầu của nền kinh tế.

  Cuốn sách Thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam dưới góc nhìn chuyên sâu về tài chính và pháp luật của tác giả Quách Minh Trí gồm 13 chương, giới thiệu về thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán tập trung; nêu bật những tác động tiêu cực, dấu hiệu cơ bản của hành vi thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam; các quy định về trách nhiệm pháp lý, truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam; một số vấn đề cần chú ý khi thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi thao túng giá cổ phiếu gây ra trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam. Tác giả cũng so sánh các quy định về trách nhiệm pháp lý với pháp luật của một số quốc gia trên thế giới; đồng thời nêu một số vụ việc thao túng giá cổ phiếu điển hình và thao túng trá hình trên thị trường chứng khoán tập trung và đưa ra giả thuyết về dòng tiền thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng phân tích thực trạng của quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi thao túng giá cổ phiếu; từ đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về trách nhiệm pháp lý và đề xuất những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát và ngăn ngừa hành vi thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà đầu tư, người làm công tác quản trị và điều hành tại các công ty chứng khoán, công ty đại chúng niêm yết, quỹ đầu tư các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán; đồng thời cuốn sách cũng mang đến những giá trị mới mẻ trong công tác đấu tranh và xử lý đối với tội phạm có hành vi thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diane Coyle
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ