Thể chế kinh tế thị trường Việt Nam, Liên bang Nga, một số nước Đông Âu và Trung Quốc

Thể chế kinh tế thị trường Việt Nam, Liên bang Nga, một số nước Đông Âu và Trung Quốc
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
Số trang: 256 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Việc xác lập và vận hành thể chế kinh tế thị trường trong quá trình chuyển đổi của các nước Việt Nam, Liên bang Nga, một số nước Đông Âu và Trung Quốc trong hơn một phần tư thế kỷ qua không diễn ra một cách êm ả, không phải lúc nào cũng thuận chiều với quá trình phát triển và không thể áp dụng máy móc các lý thuyết cũng như kinh nghiệm của các nền kinh tế thị trường phát triển. Có những giai đoạn các nước thực hiện chuyển đổi đạt được những bước phát triển hết sức ngoạn mục, nhưng chưa thật sự bền vững, thậm chí phải trả giá đắt cho tăng trưởng. Từ những thành công và chưa thành công của nhóm các nước chuyển đổi, câu hỏi đặt ra là: điều kiện nào cần phải thiết lập để thực hiện chuyển đổi thành công? Lộ trình và nhịp độ chuyển  đổi cần diễn ra như thế nào để có thể đạt được kết quả thành công thay vì đổ vỡ? Vai trò và phương thức xác lập thể chế kinh tế thị trường hiện đại đặt trong mối quan hệ với bối cảnh phát triển, trình độ phát triển và các mục tiêu phát triển kinh tế thị trường như thế nào?

  Để thiết kế và thực hiện các giải pháp chính sách nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hợp lý đòi hỏi phải có những phân tích, đánh giá sâu sắc thực trạng vấn đề của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua. Ngoài ra, để giảm thiểu phí tổn trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc học hỏi các bài học từ các nước chuyển đổi đi trước là hết sức cần thiết.

  Cuốn sách Thể chế kinh tế thị trường Việt Nam, Liên bang Nga, một số nước Đông Âu và Trung Quốc do GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn chủ biên tập trung nghiên cứu, so sánh thể chế kinh tế thị trường của Việt Nam với Liên bang Nga, một số nước Đông Âu và Trung Quốc để hiểu được nguyên nhân thành công và thất bại của các nước trên con đường hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; so sánh thể chế kinh tế thị trường của Việt Nam với Liên bang Nga, một số nước Đông Âu và Trung Quốc; từ đó rút ra những nét đặc thù , những bài học kinh nghiệm hữu ích cũng như các điều kiện cần và đủ để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại trong bối cảnh phát triển mới; trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp cho quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường của Việt Nam trong thời gian tới. Cuốn sách là tài liệu quý, giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường để hội nhập thành công vào nền kinh tế thế giới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diane Coyle
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ