Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi

Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi
Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 155.000 đ
Xuất bản: 4/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi tập hợp một số bài nghiên cứu đã được công bố của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về tư tưởng Hồ Chí Minh, một lần nữa khẳng định giá trị lớn lao của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với toàn nhân loại, trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong mọi thời kỳ cách mạng.

  Trước bối cảnh quốc tế đầy sôi động và phức tạp, kéo theo sự biến đổi lớn về văn hóa - tư tưởng, nhiều nhận thức mới đã xuất hiện, song với những giá trị và ý nghĩa to lớn của mình, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn sống mãi dù cho thế giới đã và sẽ còn đổi thay.

  Cuốn sách mở đầu bằng “những kỷ niệm sâu sắc với Bác Hồ”. Tiếp đến, cùng với việc khẳng định “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn”, đồng thời là người chiến sĩ đã dành cả cuộc đời để đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc, Đại tướng đã làm rõ “nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh”. Trong các bài viết ở phần sau của cuốn sách, Đại tướng đã tập trung phân tích và khẳng định nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới, công tác dân vận, vấn đề dân tộc, xây dựng văn hóa Việt Nam, vấn đề ngoại giao và tư tưởng Hồ Chí Minh với quá trình trưởng thành, chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam.

  Cuốn sách có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay - khi việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ