Thu hút và sử dụng ODA vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế ở Việt Nam

Thu hút và sử dụng ODA vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế ở Việt Nam
Tác giả: TS. Phạm Thị Túy
Số trang: 252 trang
Giá tiền: 34.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Thu hút và sử dụng ODA vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế ở Việt Nam do TS. Phạm Thị Túy biên soạn nhằm góp phần phổ biến và nâng cao nhận thức về nguồn vốn ODA, đặc biệt là hình thành nền tảng kiến thức cần thiết ở tầm vĩ mô nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA nói chung, ODA cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế nói riêng.Cuốn sách trình bày một cách căn bản những vấn đề lý luận và thực tiễn về kết cấu hạ tầng kinh tế, về ODA, trong đó bản chất nguồn vốn ODA được phân tích khá rõ nét cả dưới giác độ kinh tế lẫn giác độ chính trị, cả ở khía cạnh nước cung cấp và nước tiếp nhận nguồn vốn này; phân tích thực trạng thu hút và sử dụng ODA vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế ở Việt Nam, chỉ ra những thành tựu đã đạt được cũng như những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết. Trên cơ sở kinh nghiệm của những quốc gia đi trước và xuất phát từ thực tiễn thu hút, sử dụng ODA của Việt Nam, tác giả đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế ở Việt Nam thời gian tới.

  Nội dung cuốn sách được chia thành ba phần:

  - Phần thứ nhất: Vai trò của kết cấu hạ tầng kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội và tầm quan trọng của ODA trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế

  - Phần thứ hai: Thực trạng thu hút và sử dụng ODA vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế ở Việt Nam

  - Phần thú ba: Những giải pháp chủ yếu nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế ở Việt Nam thời gian tới.

  Cuốn sách sẽ cung cấp một cái nhìn khá tổng quát về tình hình thu hút và sử dụng ODA cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế ở nước ta thời gian qua. Với rất nhiều số liệu được cập nhật, phân tích một cách rõ ràng, rành mạch, tác giả đã chỉ ra được những đóng góp của ODA đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua thông qua nâng cao chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế. Đặc biệt tác giả cũng chỉ ra và phân tích nguyên nhân của một số tồn tại gây nhiều bức xúc trong dư luận về sử dụng vốn ODA cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế.

  Cuốn sách gồm 252 trang, giá 34.000đ.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ