Thư ký Bác Hồ kể chuyện

Thư ký Bác Hồ kể chuyện
Tác giả: Vũ Kỳ
Số trang: 360 trang
Giá tiền: 103.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách ghi lại những ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh của đồng chí Vũ Kỳ - Thư ký riêng của Bác - được sắp xếp thành 05 phần:

  Phần thứ nhất: Bác Hồ từ Hà Nội đến chiến khu Việt Bắc;

  Phần thứ hai: Khi người Việt Nam đầu tiên vào Kremli;

  Phần thứ ba: Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta;

  Phần thứ tư: Những bức thư kể chuyện Bác Hồ;

  Phần thứ năm: Bác Hồ viết Di chúc;

  Qua đó, bạn đọc có thể hiểu rõ cuộc đời chiến đấu, hy sinh không mệt mỏi vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân; cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản vĩ đại. Bác Hồ chính là tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân học tập, noi theo. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ