Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay

Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Vũ Thị Mỹ Hằng
Số trang: 288 trang
Giá tiền: 104.000 đ
Xuất bản: Tháng 3-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba chương:

  Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam;

  Chương 2: Thực trạng hoạt động giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam hiện nay;

  Chương 3: Một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam.

  Qua đó, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn chức năng giám sát của Quốc hội nước ta. Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, việc nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội là một yêu cầu cấp thiết. Để thực hiện tốt chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, Quốc hội phải tăng cường và thực hiện chức năng giám sát một cách có hiệu quả nhất. Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ