Thuận Hóa – Phú Xuân - Thừa Thiên Huế: 700 năm hình thành và phát triển

Thuận Hóa – Phú Xuân - Thừa Thiên Huế: 700 năm hình thành và phát triển
Tác giả: Hội khoa học lịch su tinh Thua Thiên Huế
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận

 • alt

  Tác giả: Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên – Huế

  Cuốn sách Thuận Hóa – Phú Xuân – Thừa Thiên Huế: 700 năm hình thành và phát triển được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vùng đất và con người nơi đây. Cuốn sách đề cập tương đối đầy đủ và toàn diện về quá trình hình thành và phát triển vùng đất Thuận Hóa – Phú Xuân – Thừa Thiên Huế trong 700 năm qua trên các lĩnh vực: lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… Cuốn sách gồm tập hợp các bản báo cáo của các nhà khoa học trong nước cũng như quốc tế. Nội dung cuốn sách đánh dấu một chặng đường nghiên cứu lịch sử cũng như một số tư liệu nhận thức mới, từ đó đề xuất những giải pháp khoa học và thực tiễn để góp phần tích cực hơn nữa cho công cuộc đổi mới và hội nhập của vùng đất “địa linh nhân kiệt” này.

   Với cách trình bày hệ thống, cuốn sách được chia thành ba phần:

  -    Phần 1: Quá trình lịch sử. Các bài viết trong phần này tập trung phân tích lịch sử hình thành và phát triển của mảnh đất Thuận Hóa – Phú Xuân – Thừa Thiên Huế từ khi quan hệ thân thiết đặc biệt giữa hai nước Đại Việt – Chămpa được thiết lập thông qua cuộc hôn nhân lịch sử đặc sắc giữa công chúa Huyền Trân và vua Chế Mân vào năm 1306, qua các triều đại phong kiến nhà Hồ, nhà Lê, nhà Nguyễn,.. và đặc biệt là kể từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống xâm lược và đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp và trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

  -    Phần 2: Kinh tế phát triển, đổi mới và hội nhập. Các tác giả chủ yếu nghiên cứu tình hình ruộng đất, vấn đề khai hoang, việc đúc tiền và lưu hành tiền tệ, kinh tế thủ công nghiệp cũng như vấn đề canh tân đất nước,… dưới chế độ phong kiến đến những chủ trương của Đảng bộ Thừa Thiên Huế về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đổi mới.

  -    Phần 3: Văn hóa – xã hội. Các bài viết cho bạn đọc thấy rõ nét hơn về một Thuận Hóa – Phú Xuân – Thừa Thiên Huế - nơi đã từng là trung tâm chính trị của đất nước, một thời hội tụ và kết tinh các giá trị văn hóa của dân tộc. Thông qua việc nghiên cứu các địa danh nổi tiếng, nghiên cứu về âm nhạc, tín ngưỡng, y học, giáo dục…, các bài viết cho thấy một bản sắc riêng của con người nơi đây – đó là sự hòa quyện của hai nền văn hóa Việt – Chăm.

  Cuốn sách gồm 592 trang, giá 117.000đ.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ