Tìm hiểu các giá trị dân tộc Việt Nam với tâm lý học và giáo dục học

Tìm hiểu các giá trị dân tộc Việt Nam với tâm lý học và giáo dục học
Tác giả: GS. VS. TSKH. Phạm Minh Hạc
Số trang: 370 trang
Giá tiền: 95.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày về một số vấn đề lý luận, lịch sử khoa học có giá trị, đồng thời có liên hệ với cơ sở thực tiễn qua một số công trình điều tra nhằm bước đầu tìm hiểu các giá trị nhân loại, các giá trị dân tộc Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước, cũng như yêu cầu của thời đại công nghiệp, hiện đại, hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, cuốn sách đề xuất các phương án nhằm cố gắng hoàn thiện thêm một bước định hướng hệ giá trị của người Việt Nam theo yêu cầu của một xã hội công nghiệp hiện đại; chú ý nhiều đến việc hình thành, phát triển, phát huy giá trị bản thân ở các bạn trẻ, qua đó mong được đóng góp vào môn đạo đức học, văn hóa học, góp phần chỉnh đốn, xây dựng, phát huy giá trị đạo đức xã hội.

  Cuốn sách là tài liệu bổ ích, góp phần đáp ứng yêu cầu của bạn đọc trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, đồng thời giúp mỗi người Việt Nam có thể biến hệ giá trị dân tộc thành giá trị cá nhân góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ