Tiếng Sài Gòn

Tiếng Sài Gòn
Tác giả: Huỳnh Công Tín
Số trang: 308 trang
Giá tiền: 82.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Tiếng Sài Gòn được viết lại từ luận án tiến sĩ ngôn ngữ học “Hệ thống ngữ âm của tiếng Sài Gòn (so với phương ngữ Hà Nội và một số phương ngữ khác ở Việt Nam”.

  Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương I giới thiệu tóm tắt về lịch sử vùng đất và con người Sài Gòn. Chương II đi sâu phân tích hệ thống ngữ âm của tiếng Sài Gòn. Chương III so sánh tiếng Sài Gòn với các phương ngữ khác và đưa ra nhận xét chung về ngữ âm tiếng Sài Gòn. Chương IV đề cập vai trò của tiếng Sài Gòn trong hệ thống tiếng Việt và chương V đưa ra một số kết luận chung.

  Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu thêm về hệ thống ngữ âm của phương ngữ của các địa phương ở miền Nam. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo bổ ích, có ý nghĩa thiết thực trong việc nắm bắt các sắc thái đa dạng của từng phương ngữ trong tiếng Việt, góp phần vào việc nghiên cứu sự phong phú của tiếng Việt.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 1.000.000 đ
  Tác giả: Hồ Sơn Đài (Chủ biên)
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ