Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam
Tác giả: GS.TS. Hoàng Đức Thân - TS. Đinh Quang Ty
Số trang: 440 trang
Giá tiền: 80.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam do GS.TS. Hoàng Đức Thân và TS. Đinh Quang Ty làm chủ biên là kết quả nghiên cứu của Đề tài KX04.19/06-10 “Quan điểm và giải pháp bảo đảm gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta”, được thực hiện từ năm 2007 đến năm 2010 với sự tham gia của nhiều nhà khoa học và bao gồm số liệu điều tra, phỏng vấn trên chín tỉnh, thành phố trong cả nước

  Nội dung cuốn sách gồm năm chương:
  Chương I: Lý luận về tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội
  Chương II: Kinh nghiệm quốc tế về gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội
  Chương III: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay
  Chương IV: Thực trang gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta
  Chương V: Quan điểm và giải pháp bảo đảm gắn kết hợp lý phát triển kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020
  Sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà nghiên cứu xã hội và đông đảo bạn đọc quan tâm

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ