Tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam đến năm 2030 – Lý luận và thực tiễn

Tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam đến năm 2030 – Lý luận và thực tiễn
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Minh Phương (Chủ biên)
Số trang: 339 trang
Giá tiền: 98.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách làm rõ một số vấn đề lý luận về tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp; đánh giá thực trạng các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay; chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân; hệ thống hóa kinh nghiệm, bài học của một số quốc gia trên thế giới về quản lý và tổ chức cung ứng dịch vụ công; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta đến năm 2030.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ