Tôn trọng trí thức, tôn trọng nhân tài - Kế lớn trăm năm chấn hưng đất nước

Tôn trọng trí thức, tôn trọng nhân tài - Kế lớn trăm năm chấn hưng đất nước
Tác giả: Thẩm Vinh Hoa và Ngô Quốc Diệu (Đồng chủ biên)
Số trang: 336 trang
Giá tiền: 38.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt nam đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, việc tham khảo kinh nghiệm các nước có ý nghĩa quan trọng. Cuốn sách do Thẩm Vinh Hoa và Ngô Quốc Diệu đồng chủ biên được tái bản nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về tư tưởng của Đặng Tiểu Bình về nhân tài, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác phát triển nhân tài ở nước ta hiện nay và trong tương lai.

  Nội dung cuốn sách gồm 8 chương. Ngoài phần Tổng luận đề cập đến bối cảnh lịch sử của tư tưởng Đặng Tiểu Bình về nhân tài, nguồn gốc lý luận, nội dung chủ yếu và địa vị lịch sử của tư tưởng Đặng Tiểu Bình về nhân tài, cuốn sách còn đề cập đến những vấn đề rất cơ bản: Nhân tài là then chốt của phát triển; Đường lối tổ chức và việc xây dựng đội ngũ cán bộ; Những tư tưởng chiến lược về bồi dưỡng và giáo dục nhân tài; Tuyển chọn nhân tài ưu tú; Sử dụng và bố trí nhân tài; Tạo môi trường cho nhân tài phát triển; Cải cách chế độ nhân sự trong việc sử dụng nhân tài…

  Sách gồm 336 trang, giá bán 38.000đ.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ