Trần Đức Lương tuyển tập

Trần Đức Lương tuyển tập
Tác giả: Trần Đức Lương
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 5/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ sách Trần Đức Lương tuyển tập gồm 3 tập, tập hợp những bài phát biểu, bài viết, thư khen,… của Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước (1997-2006).

  Tập I gồm 02 phần: Phần I: Đổi mới - Sự lựa chọn đúng đắn vì mục tiêu phát triển hiện đại của Việt Nam; Phần II: Đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Tập II gồm 02 phần: Phần III: Phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; Phần IV: An ninh - quốc phòng.

  Tập III gồm 03 phần: Phần V: Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; Phần VI: Công tác nội chính và xây dựng nhà nước pháp quyền; Phần VII: Thư, lưu bút, hồi ký.

  Các bài phát biểu, bài viết trong từng phần được sắp xếp theo thứ tự thời gian và cuối mỗi phần đều có một số ảnh minh họa hoạt động của Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ