Loading...

Trang phục của người Pà Thẻn ở tỉnh Hà Giang

Trang phục của người Pà Thẻn ở tỉnh Hà Giang
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Huyền Nhung
Số trang: 248 trang
Giá tiền: 84.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là công trình nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống về trang phục của người Pà Thẻn ở tỉnh Hà Giang dưới góc độ nhân học; khai thác và cung cấp cho ngành nhân học tư liệu khảo học mới, phong phú, có giá trị thực tiễn, hơn cả là giá trị trang phục của người Pà Thẻn ở tỉnh Hà Giang nói riêng, ở Việt Nam nói chung từ truyền thống đến hiện tại. Đặc biệt, cuốn sách khai thác được giá trị của kemepơ - một "cuốn sách" bằng vải, được tạo ra bằng kỹ thuật dệt, lưu lại những kinh nghiệm của thế hệ trước bằng hoa văn, để trao truyền kiến thức, kỹ thuật dệt theo phương thực "mẹ truyền con nối" của người Pà Thẻn. Từ đó cung cấp luận chứng cho các cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, là cơ sở thực tiễn để xây dựng chủ trương, chính sách nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc nói chung và người Pà Thẻn nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ